Main Event
Dani:
1

KK dobre karte? Ako pitate Galića...

Na kraju petog nivoa Dragan Galić ima 23.000 zbog doživljenih bad beatova sa ručnim kraljevima...tri puta! Dva puta protiv skale, a jedanput protiv dva para. Nadamo se da će Gallća malo krenuti kako bi mogao da pokaže svoju pravu moć!