Main Event
Dani:
1

Kalinić nosi pot sa srednjim parom

Došlo je do pota od 5.000, gde je na turnu sa CO pozicije Branimir Kalinić betovao 3.000, a SB diže na 10.000. CO prati.

Board: {9-Clubs}{3-Hearts}{a-Hearts}{8-Clubs}

Check, check

River: {6-Clubs}

Check,check

SB: {k-Hearts}{j-Hearts}

Branimir: {8-Spades}{k-Spades}

Branimir nosi pot sa parom osmica.