Main Event
Dani:
1

Mandić se duplirao!

Igrač sa kasne pozicije je raisovo pre flopa,a Mandić se našao na BB poziciji i odlučio se za re-raise i dobija call.

Flop: {q-Diamonds}{j-Hearts}{5-Spades}

Mandić cbetuje, protivnik prati

Turn: {2-Clubs}

Mandić betuje 3/4 pota, ali ovog puta protivnik 3betuje na šta Mandić odgovara all-inom. Call.

Mandić: {k-Diamonds}{k-Hearts}

Kasna pozicija: {a-Hearts}{q-Clubs}

River: {8-Diamonds}

Mandić se duplira i sada je na oko 84k u čipovima!