Main Event
Dani:
1

Cookie ispala - Robert Vuković se duplirao

Robert sa srednje pozicije raisuje 2.400, svi folduju do SB gde se nalazi Cookie i raisuje na 6.500. Vuković raisuje na 14.500, a potom Cookie gura all-in i Robert prati. Uz komentar "Dosta mi te je" misleći na agresivnu igru Roberta, Cookie se odlučuje na ovakav potez.

Robert: {k-Spades}{k-Diamonds}

Flop: {q-Spades}{a-Spades}{a-Clubs}

Turn: {7-Spades}

River: {4-Hearts}

Vuković je sada u odličnoj poziciji sa oko 190k u čipovima, dok će Cookie morati da nas napusti i zaigra sledeći put.

{id:938}