Main Event
Dani:
1

Borko Brunović na tankom ledu

Nakon betanja trojica pre flopa igrača plaćaju za flop {2-Clubs}{2-Hearts}{4-Hearts}. Borko Brunović na button pozicije raisuje na 4.5k, a small blind raisuje na 12k i igrač na srednjoj poziciji folduje. Potom Borko re-raisa na 26k, a small blind nakon razmišljanja gura all-in. Borko instant folduje i čestita igraču na dobroj ruci.

Borko Brunović trenutno na 27.000 u čipovima.