Main Event
Dani:
1

Djordje Jovanović eliminisao još jednog igrača

Igrač sa kasne pozicije i kraćeg razmišljanja raisuje na 3.600, a Djordje plaća sa SB.

Flop: {q-Clubs}{q-Spades}{7-Hearts}

Djordje checkira, a protivnik gura all-in sa oko 25.000.

Posle dugog razmišljanja, Djordje je odlučio da calluje jer je smatrao da je flop promašio protivnika. Pokazuje {7-Spades}{6-Clubs}, a protivnik {a-Diamonds}{j-Hearts}.

Turn: {7-Diamonds}

River: {6-Spades}

Jovanović iz Novog Sada sada na oko 98.000 !