Main Event
Dani:
1

Dobar ulov za Branimira Kalinića

Igrač na BB poziciji učestalo beta, na šta ga Branimir Kalinić na srednjoj poziciji prati i dolazimo do flopa {2-Hearts}{4-Spades}{2-Clubs} i pot je 53k. Na turnu izlazi {6-Spades} igrač na BB gura 35k, a Kalinić gura all-in za još 100k. BB igrač folda i muckuje, a Kalinić nosi pot od oko 50k i sada je na 190k.

Branimir Kalinić (desno)