Main Event
Dani:
1

Pknk Ekipa, igrači... svi na pozicijama - Dan 2 Main Event CPS

PokerNika.com Team - CPS

AAlex i Dragan Galić