Main Event
Dani:
1

Goran Mandić eliminisan na samom startu

Iako je Main Event Dan 2 tek startovao, jedan kvalitetan igrač je već ispao! U pitanju je Goran Mandić...

Claire Renaut, sponzorisana igračica 888 Pokera, raisa pre flopa sa CO pozicije, na šta Mandić calla sa BB.

Flop: {9-Diamonds}{6-Clubs}{10-Diamonds}

Claire beta, Mandić raisuje. Na re-raisa Claire, Mandić ide all-in i Claire odmah prati.

Claire: {7-Diamonds}{8-Clubs}

Mandić: {q-Diamonds}{k-Diamonds}

Turn: {7-Clubs}

River: {k-Hearts}

Francuskinja prelazi u čip lidera, a Mandić će morati da se zadovolji plasmanom na Dan 2.