Main Event
Dani:
1

Coin flip!

Igrač na BB poziciji raisuje 27.500, da bi igrač na UTG re-raisovo all-in, a Artioms Skvazkovskis na hijack poziciji sa puno većim stackom takodje ide all-in, na šta se BB baca.

UTG: {a-Spades}{k-Clubs}

Artioms: {q-Hearts}{q-Diamonds}

Board: {5-Diamonds}{2-Clubs}{2-Spades}{6-Hearts}{3-Spades}

Dame su ovog puta bile bolje, a jedan od igrača je rekao da je takodje foldovao AK što je dodatno smanjilo šansu igrača na UTG poziciji...