Main Event
Dani:
1

Još jedan double UP - Marcus Lock

Sa rane pozicije, Lock raise-uje do 20k i nailazi na call od strane BB i trenutnog čip lidera - Fabrice Souliera:

Flop {j-Diamonds}{7-Hearts}{4-Diamonds}

Fabrice sa BB check na čega Lock betuje 30k. Fabrice raiseuje i tera Locka na All-in. Lock instant call sa {10-Hearts}{10-Diamonds} dok Fabrice okreće {5-Diamonds}{6-Diamonds}

Turn: {5-Spades}

River {9-Spades}

Markus Lock