Main Event
Dani:
1

Sarah Viozzi eliminisana

Sarah sa kasne pozicije raisuje kao shortstack 15.000, a igrač na BB samo calla.

Flop: {a-Hearts}{3-Clubs}{4-Diamonds}

BB check, Sarah betuje 30.000. Igrač na BB raisuje i Sarah ide all-in.

BB: {a-Diamonds}{k-Hearts}

Sarah: {a-Spades}{9-Spades}

Turn: {j-Spades}

River: {10-Diamonds}

Sarah ispada sa slabijim kikerom i nažalost ostajemo bez jedne od dama na turniru!