Main Event
Dani:
1

Robert Vuković debelo oštećen

Fabio Di Giampietro raisuje sa rane pozicije, a Robert Vuković ide all-in sa CO. Fabio prati.

Fabio: {a-Spades}{j-Hearts}

Vuković: {8-Clubs}{8-Hearts}

Board: {9-Hearts}{j-Spades} X{7-Hearts}{2-Clubs}

Robert ostaje na 30.000, sa 2k/4k blindovima. Tesna situacija!