Main Event
Dani:
1

Dubravko Bavić eliminisao short stack igrača

U all-in akciji pre flopa sa rane pozicije shortstack igrač gura 39.000, a Dubravko calluje:

Dubravko: {a-Spades}{k-Spades}

Rana pozicija: {k-Clubs}{q-Spades}

Flop: {a-Hearts}{9-Spades}{9-Hearts}{k-Hearts}{q-Diamonds}

Dubravko povećava stack, a u igri je preostalo svega 66 igrača!