Main Event
Dani:
1

Marko Kolega propušta dobru priliku

Igrač sa rane pozicije plaća blind 4.000, Marko takodje sa CO pozicije, a Mikken sa SB diže na 14.000. Prvi igrač folduje, a Marko prati.

Flop: {q-Spades}{a-Clubs}{k-Spades}

Mikken diže 19.000, a Marko calla.

Turn: {j-Diamonds}

Mikken i Marko checkuju!

River: {10-Diamonds}

Mikkel pokazuje par devetki, dok Marko otvara {q-Hearts}{7-Hearts} i igrači splituju pot!