Main Event
Dani:
1

Italijan protiv Rusa

Alessio Scottili sa rane pozicije raisa 11.000, svi folduju do big blinda gde se nalazi rus Denis Smirnov koji raisujen a 27.000. Scottili re-raisa na 54k, a rus samo prati.

Flop: {3-Diamonds}{7-Spades}{8-Spades}

Check, check

Turn: {5-Spades}

Smirnov betuje 48k, a Alessio ide all-in. Smirnov nakon kraćeg razmišljanja folda.

Alessio Scottili pokazuje semi bleff {k-Clubs}{j-Spades} i nosi poveći pot.

Alessio Sottili