Main Event
Dani:
1

Ilkka Hannula stanje...

Ilkka Hannula trenutno na nešto manje od prosečnog stacka sa 120.000, ali se i dalje dobro drži!