Main Event
Dani:
1

Neverovatna eliminacija Branimira Kalinića

Na UTG Branimir raisuje 11.000 pre flopa, igrač sa pete pozicije re-raisuje na 26.000 i Branimir prati.

Flop: {a-Spades}{q-Hearts}{j-Hearts}

Branimir beta 15.000, Zissis Lianas raisuje na 35.000 što Branimir prati.

Turn: {k-Hearts}

Branimir ide all-in, Zissis calla i okreće

Branimir: {a-Hearts}{q-Spades}

Zisis: {a-Clubs}{k-Diamonds}

Na riveru nije izašlo ništa što menja situaciju i Branimir ispada!

Branimir Kalinić je od čip lidera posle pauze došao do eliminacija...

Branimir Kalinić

Zissis Lianis