Main Event
Dani:
1

Struktura isplate za prvih 12 pozicija

1. mesto €51.120

2. mesto €30.672

3. mesto €24.448

4. mesto €14.518

5. mesto €10.837

6. mesto €9.201

7. mesto €7.974

8. mesto €6.952

9. mesto €5.725

10. mesto €4.089

11. mesto €4.089

12. mesto €4.089