Main Event
Dani:
1

Dubravko odnosi solidan pot

Igra je započeta sa CO pozicije gde je došao raise od 17k, Dubravko na buttonu prati.

Flop: {4-Diamonds}{q-Hearts}{a-Diamonds}

Check, check

Turn: {10-Hearts}

CO beta 24.500, a Dubravko cala

River: {k-Hearts}

CO check, Dubravko check

CO pokazuje Ax

Dubravko pokazuje ručne desetke koje nije raisovo zbog čudne igre protivnika i višestrukih drawa.