Main Event
Dani:
1

Shuffle Up and Deal...

Direktor je upravo najavio početak turnira, akcija počinje, biće ovo još jedan zanimljiv dan, očekuje se dosta uzbudjenja i kvalitetne akcije za stolovima...

Let's PLAY