Main Event
Dani:
1

Novi Chip lider

Chip lider, nakon par odigranih ruku Artioms Skvazkovskis gubi svoj Monster Stack i sa početnih 922k pada na 310k u ruci u kojoj je sa UTG pozicije Anton Shumilov rejzao do 30k na čega Artomis pravi re-raise do 77k. Svi igrači se bacaju dok Anton gura instant all-in od 600k. Posle kratkog razmišljanja Artioms calluje i dolazimo do pre-flop showdown-a:

Artioms okreće {q-Hearts}{q-Diamonds}

Anton: {k-Clubs}{k-Diamonds}

Board: {10-Diamonds}{6-Hearts}{3-Spades}{2-Diamonds}{7-Clubs}

Time se Shumilov duplira na 1200k i trenutni je čip lider!