Main Event
Dani:
1

Novi double up Luigija

Bagić sa UTG raisa 31.000, fold do SB na kome se nalazi Luigi i gura svoj all-in od 76.000, Bagi prati.

Luigi: KK

Bagić: KQ

Board: {10-Clubs}{2-Clubs}{8-Clubs}{8-Hearts}{7-Hearts}

Luigi odnosi pot i sada je već na nešto boljoj poziciji.