Main Event
Dani:
1

Dobra dopuna za Evangelasa

Grk sa UTG pozicije pravi raise od 40.000, a sa kasne srednje pozicije Paulo Palmieri pravi call. Ostaju dva igrača i flop dolazi:

{7-Diamonds}{8-Clubs}{q-Diamonds}

Evangelas checkira, a Paulo betuje 60.000. Nakon razmatranja situacije, Grk gura preostalih 150.000 i Paulo odustaje. Evangelas je sada na oko 300.000.