Main Event
Dani:
1

Agresivna igra Zlatka

Rizzini sa rane pozicije pravi raise od 36.000, a Zlatko Jakui pravi re-raise sa buttona na 75.000. Rizzini prati.

Flop: {5-Hearts}{j-Clubs}{a-Clubs}

Rizzini ulaže 101.000, Zlatko re-raisuje na 225.000 i nakon jako dugog razmišljanja Rizzini folda.

Iz (ne)pouzdanih izvora saznajemo da je Zlatko imao dve osmice.

Rizzini Marcello

Zlatko Jakui