Main Event
Dani:
1

Branko Stupar dolazi do monster stacka

Sa UTG pozicije Branko pravi raise do 33.000, igrač na hijack poziciji prati, kao i button, sb call i bb fold.

Flop: {9-Spades}{10-Spades}{8-Diamonds} , Stupar betuje 60.000, a Eric Smith na hijacku gura all-in od oko 300.000. Button i SB folduju. Stupar kaže da ima nuts i calla.

Stupar: {q-Clubs}{j-Spades}

Erik: {9-Clubs}{8-Clubs}

Na turnu izlazi {a-Clubs} a na riveru {q-Diamonds}.

Branko je sada na oko 800.000!