Main Event
Dani:
1

Olah Jozshef double up

Marko Kolega na dealer poziciji raisuje 50.000, Olah na SB ide re-raise all-in za 170.000 i Kolega ga prati.

Olah pokazuje AK, a Kolega AQ

Board: {7-Diamonds}{8-Spades}{k-Clubs}{j-Diamonds}{8-Hearts}

Olah Jozshef