Main Event
Dani:
1

Hannu Hyvaerinen ispao u samo dve ruke

U prvoj ruci je Paulo Palmieri sa srednje pozicije raisovo 55.000, a Hannu Hyvaerinen sa diler pozicije pravi call.

Flop: {j-Clubs}{6-Spades}{q-Clubs}, Paulo checkira dok Hannu betuje 35.000. Paulo odmah gura svoj all-in od nekih 400.000. Hannu nakom razmišljanja kaže Call!

Hannu: {a-Clubs}{7-Clubs}

Paulo: {a-Diamonds}{q-Hearts}

Turn: {k-Hearts}

River: {7-Hearts} i time Paulo Palmieri dolazi do monster stacka od oko 1.2 Miliona, dok Hannu pada nešto preko 130.000

Odman na sledećoj ruci na small blindu Hannu raisuje, a na BB Stefano Ferrara ga tera u all-in. Hannu prati i pokazuje AQ, a Stefano {a-Clubs}{k-Clubs}

Board: {9-Diamonds}{10-Diamonds}{9-Hearts}{6-Spades}{4-Diamonds}

Hannu je eliminisan na 19. poziciji i biva nagradjen sa €2.044 !

Hannu Hwaerinen