Main Event
Dani:
1

Još jedna eliminacija... Artioms Skvazkovskis

Došli smo do još jedne eliminacije. Na 13 Mestu, turnir je napustio Artioms Skvazkovskis iz Latvije. Eliminisao ga je domaći igrač Zlatko Jakulj u all-inu preflopa. Artioms okreće 88 a Zlatko KQ. Na riveru dolazi Q koja izbacuje Artioms-a na 13-oj poziciji za koju mu sleduje €12.089.00

Trenutno je Zlatko Jakui na 1.4 miliona čipova