Main Event
Dani:
1

Jedna ruka - dve eliminacije

Sa rane pozicije Guiseppe Caciolo samo calluje za 30.000. Kolega Marko sa kasne pozicije ide all-in od oko 400.000. Sa SB pozicije Eetu Lehtonen gura all-in, da bi na kraju Guiseppe takodje napravio call i otišao all-in.

Kolega: {4-Diamonds}{4-Spades}

Eetu: {a-Spades}{k-Clubs}

Guiseppe: {q-Clubs}{q-Hearts}

Board: {10-Clubs}{10-Spades}{6-Diamonds}{k-Hearts}{q-Spades}

Guiseppe izbacuje dva igrača koji bivaju nagradjeni sa €4.089.

Marko Kolega

Eetu Lehtonen