Main Event
Dani:
1

Armpatsis Evangelos dominira stolom

Čovek koji je od samo 4.000 za kratko vreme uspeo da izgradio milion u čipovima - Armpatsis Evangelos!