Main Event
Dani:
1

Zisis Lianas na bubblu pred finalni sto

Armpatsis ide all-in pre flopa sa kasne pozicije, Zisis Lianas ide all-in kao shortstack sa nekih 280.000.

Armpatsis: {a-Hearts}{j-Diamonds}

Zisis: {k-Spades}{j-Clubs}

Board: {8-Clubs}{10-Diamonds}{3-Diamonds}{6-Hearts}{3-Spades}

Devet finalista počinju sutra sa igrom na finalnom danu, a najmanj zagarantovana suma za svakog od njih je €5.725.

Zisis Lianas