Main Event
Dani:
1

Grk uzima prvi veći pot

Stefano Ferara sa dealer pozicije raisuje na 90.000, a Armpatsis Evangelos calla.

Flop: {2-Spades}{10-Hearts}{10-Spades}

Evangelos sa BB pozicije beta 107.000, a Stefano opet prati sa button pozicije.

Turn: {6-Hearts}

Armpatsis gura sve čipove na sredinu, a Stefano odmah folda...