Main Event
Dani:
1

Bagić se duplirao

Sa allinom pre flopa, Bagićeve desetke su uspele da prežive A 8 na Q 7 9 5 K boardu i Bagić sada u malo komfornijoj situaciji.