Main Event
Dani:
1

Armpatsis Evangelos eliminisan - €5.725

Guiseppe Caciolo raisa 100k na hijack poziciji, a Evangelos zove sa BB.

Flop: {10-Clubs}{8-Diamonds}{q-Hearts}

Evangelos check, Caciolo raisa 400k, a Grk gura all-in. Caciolo instant call.

Evangelos: {q-Diamonds}{j-Diamonds}

Caciolo: {a-Clubs}{q-Spades}

Na turnu izlazi {5-Hearts}, a riveru {4-Hearts}.

Grk je pokazao odličnu igru prethodnih dana, ali danas je imao slabijeg kikera i to ga je koštalo turnira. Armpatsis Evangelos odlazi sa turnira bogatiji za €5.725!