Main Event
Dani:
1

Rus ponovo u dobroj akciji...

U ruci su bili na SB Dubravko Bagić i na BB Anton Shumilov. Pre početnog raise-a koji je načinio Anton a Dubravko callao, na flopu izlazi {k-Hearts}{2-Spades}{5-Spades}. Posle Dubravkovog check-a, Anton raise-a 120k Dubravko calluje. Na turnu izlazi {10-Hearts}, Dubravko opet check dok Anton betuje 205k. River karta je {6-Hearts}. Dubravko opet check a Anton ponovo bet ovog puta 250k. Dubravko već komitovan plaća i showdown:

Dubravko {k-Clubs}{q-Diamonds}

Anton okreće labudove {2-Clubs}{2-Diamonds}

Posle ove ruke Dubravko je shortstack sa 500k a Anton jedan od dva Monster stacka od 3 miliona čipova...

sada je kratka pauza...