Main Event
Dani:
1234

Jonathan odnosi pot 4-betom

[user134827]

Jonathan Crute se odlučio na raise od 3,5k pre flopa, da bi igrač odma do njega sa leve strane 3-betovao na 9k. Svi folduju do Jonathana koji 4-betuje na 19,5k.

Igrač do njega traži od dilera chil count, a dilerka kreće da broji čipove, medjutim ne govori koja brojka je u pitanju, a u isto vreme Karl Ravadil koji je za istim stolom, ali ne u ruci, počinje da se dovikuje na svom jeziku sa igračem za drugim stolom. Pritom biva opominjan tri puta od dilerke da je dozvoljeno goviriti samo Engleski za stolom, ali on ne prestaje. Pritom stiže floor i dilerka počinje da se žali na igrača, da bi on pritom počeo da se žali da ona ne sme da broji čipove drugih igrača na zahtev. Na kraju se sve dobro završilo, jer je Karl otišao za drugi sto da se ispriča, a dilerka objasnila floor-u da zapravo nije dala nikakve informacije o chip countu igrača.

Na kraju ruke igrač do Jonathana folduje i ruka za se završava.

Jonathan Crute

Poslednja pauza za danas

[user134827] • Level 12: 800-1,600, 100 ante

Pauza od 15 minuta pred poslednji level na Danu 2 je upravo počela. Vidimo se uskoro!

Laky & Varnica

[user187480]

Laky sa srednje pozicije ide all-in i Ante Varnica ga call-a sa buttona.
Laky:{5-Clubs}{3-Clubs}
Varnica:{a-Spades}{k-Hearts}
Board: {j-}{3-}{4-}{q-}{6-}
Puno sreće za Lakija koji sada ima 110k čipova.

Ante VarnicaLaki

Nikola Kolega u problemu

[user134827] • Level 12: 800-1,600, 100 ante
Nikola Kolega
Nikola Kolega

U preflopa akciji, Nikola Kolega je ispratio all-in sa {q-}{q-}, protiv {a-Spades}{8-Spades} koje je držao Jonathan Crute.

Na flopu izlazi {8-}{8-}{j-} i svi za stolom ispuštaju glasan izdah, dok nisu videli turn - {8-}, koji već izaziva smeh za stolom...{6-} na riveru naravno ništa ne menja i Nikola pada na oko 105,000, dok se Jonathan duplira.

Tagovi: Jonathan CruteNikola Kolega

David Asplund ispada u blind vs blind borbi

[user134827]

Igrač na SB je raisovao pre flopa, da bi David Asplund na BB otišao all-in. SB prati.

Showdown
SB: {a-}{k-}
David Asplund: {a-}{10-}

Board: {q-}{5-}{3-}{k-}{3-}Q53K3

David Asplund ispada sa turnira i tako ostajemo na 30 igrača sa prosečnim stackom od 121,666.

David Asplund

Daniele Oliveri agresivno

[user134827]

Nakon jednog raisa i dva calla pre njega, Daniele Oliveri se odlučuje za all-in. Trojica drugih igrača u ruci odmah folduju, a Daniele pokazuje {8-Spades}{7-Spades}...

Daniele Oliveri

Armando koristi poziciju za blef ili ... ?

[user187480]

Sa srednje pozicije Hauke Heseeding diže na 7.500, svi foldaju do buttona gde sedi Armando Serdarusic inače vrlo aktivan igrač za stolom, koji prediže na 17.500. Posle jaaaaaakooo dugog razmišljanja Heseeding call-a. Flop {6-Hearts}{7-Diamonds}{6-Spades}. Heseeding check, Armando bet 9.200 i opet posle jaaaakoo dugog predomišljanja call-a. Na turnu izlazi {9-Clubs}. Heseeding ponovo check, Armando sada tuče bet 34.000. Heseeding fold posle znate već čega... Armando mu samo pokazuje jednu kartu {5-Hearts} pa vi mislite o tome.

Armando SerdarusicHauke Heseeding

Erwin Hammer završio sa igrom

[user134827]

Erwin Hammer je kao short stack otišao all-in sa {a-}{j-} , ali je naleteo na {q-}{q-} protivnika.

Flop {a-}{q-}{4-} mu svakako ne pomaže, a {3-} na turnu i {5-} na riveru završavaju stvar i Erwin ispada sa turnira.

Erwin Hammer

Tight za sva četiri stola

[user134827] • Level 12: 800-1,600, 100 ante

Sa 34 preostala igrača na četiri stola, igra je postala dosta pasivna i većina ruku se završi pre flopa...Raise, re-raise, fold...u nedogled!