Main Event
Dani:
1234
Level:
9
Blinds:
400/800
Ante:
50

Pauza

[user134827] • Level 8: 300-600, 50 ante

Sa 44 preostala igrača i krajem 8. nivoa, prosečan stack je 82,954 i upravo počinje pauza od 15 minuta.

Tagovi: pauza

Dupliranje i eliminacija

[user134827]

Yusuf Kurt je raisovao pre flopa na 10,000 , a Peter Hajzan ide all-in za 38,000. Kurt prati.

Peter Hajzan: {a-}{k-}
Yusuf Kurt: {k-}{k-}

Board: {5-}{a-}{9-}{8-}{2-}

Peter se duplira, dok Yusuf postaje short stack.

Odmah u sledećoj ruci Yusuf Kurt ispada sa turnira.

Yusuf KurtPeter Hajszan

Double up za Varnicu

[user134827] • Level 8: 300-600, 50 ante

Na {6-Clubs}{a-Clubs}{3-Diamonds}{a-Diamonds}{8-Hearts} talonu, Ante Varnica je dobio full house sa {3-Spades}{3-Clubs}, dok je njegov protivnik u ruci, Goran Jukić, imao triling asova sa {a-}{j-}. Prebrojavanje čipova je potrajalo i čini se da Ante nije zadovoljan rezultatom, iako se duplirao.

Tagovi: dupliranjeAnte VarnicaGoran Jukić

Henrik Kask napušta turnir

[user134827]

Najnoviji eliminisan igrač je Henrik Kask, a u pitanju je bio još jedan coin flip koji je Kask izgubio sa {a-}{k-} protiv {6-}{6-} njegovog protivnika na {2-}{7-}{7-}{8-}{3-} talonu. Još jedan Goal Win Pro ispada sa turnira!

Henrik Kask

Nikola Kolega eliminisao Desmond Cory-a

[user184375]

Nikola sa rane pozicije samo betuje 1,200, igrač sa EP3 pozicije plaća zatim Desmond sa MP2 plaća i BB takodje plaća.
Na flopu izlazi: {7-Diamonds}{5-Diamonds}{a-Clubs}
Nikola betuje 2,400, protivnik sa EP3 folduje na čega Desmond raise-uje 6,800. BB folda a Nikola na to gura all-in i posle kraćeg razmišljanja Desmond plaća.
Okreću karte, Nikola {6-Diamonds}{8-Diamonds} a Desmond {a-Spades}{5-Spades}
Turn: {k-Spades}
River: {4-Clubs} što Nikoli sastavlja skalu i on se sada popeo na 161k

Desmond CoryNikola Kolega
Level:
8
Blinds:
300/600
Ante:
50

Nova eliminacija - Boro Rofin

[user134827] • Level 7: 250-500, 50 ante
Boro Rofin
Boro Rofin

Na {7-}{3-}{k-} flopu je došlo do all-in ruke na riveru gde se našao Boro Rofin sa {a-}{a-}, dok je protivnik ispratio sa {a-}{3-}. U ovoj ruci je nažalost došlo do konfuzije u raisu tj. callu koji je Bora napravio, pa je na njegovu štetu u ruku stigao igrač koji bi se verovatno odlučio na fold da nije došlo do konfuzije.

Boro ispada na pedesetom mestu.

Tagovi: Bora Rofineliminacija