Main Event
Dani:
1234
Level:
19
Blinds:
4,000/8,000
Ante:
500

Varnica nosi "mastan" pot

[user134827] • Level 18: 3,000-6,000, 500 ante
Ante Varnica
Ante Varnica

Na {q-Clubs}{j-Clubs}{4-Clubs} flopu, Ante Varnica betuje 24,000 i nailazi na call protivnika. Turn donosi {7-Clubs} i sledi bet od 40,000 što protivnik opet samo prati. Medjutim, {6-} na riveru tera Varnicu na check, dok protivnik ispaljuje bet od 75k. Ante Varnica razmišlja i na kraju pravi call sa {k-}{q-}, dok protivnik okreće {4-}{5-}.

Tagovi: ante varnica

Tri hand akcija

[user187480]

Sa rane pozicije David Almstrom diže standardni raise 17k, sa srednje pozicije Branko Jacic samo call-a a Daniele Oliveri ide all in 100k. David call-a, a Branko posle dužeg razmišljanja baca i pokazuje {9-Spades}{9-Clubs}. Sledi showdown:
David ponovo sa {q-}{q-} dok je sada Oliveri imao {k-}{k-}. Na bordu izlazi {9-}{7-}{6-}{5-}{3-}. Branko nije mogao da veruje šta je bacio i skoro je sebi ogrizao deo ruke. :)

David AlmstromDaniele OliveriBranko Jacic

Konačno akcije

[user187480]

David Almstrom raise-uje sa srednje pozicije 17k, sa buttona Daniele Oliveri re-raiseuje na 40k. Posle kraće pauze za dah, David izgovara all-in 200k! Daniele bez pola mozga call-a istog momenta. SHOWDOWN!
David:{q-}{q-}
Oliveri:{a-}{k-}
Board:{10-}{7-}{5-}{9-}{7-} i David odnosi veliki pot.

David AlmstromDaniele Oliveri

Pasivna igra

[user134827] • Level 18: 3,000-6,000, 500 ante

Igra sa 15 preostalih igrača je postala izuzetno pasivna. Kako se približava bubble, a igrači su svesni da se igra još svega 2 sata, pa svakako ne žele da rizikuju i završe dan van stola.

Level:
18
Blinds:
3,000/6,000
Ante:
500

Pauza 15 minuta, novi nivo

[user134827] • Level 17: 2,500-5,000, 500 ante

Igrači su otišli da se protegnu, ispuše cigarete i uživaju u prelepo pogledu sa terase La Meridian Lav hotela..

Marko Dominicovic izbacio Albert Rolandera pred novi nivo

[user134827]

Na kasnoj poziciji se našao Mattias Bengjsson koji pravi raise na 12km, da bi ga Marko Dominicovic na hijack-u samo ispratio. Na BB Albert Rolander objavljuje all-in sa 100k u stacku i Mattias folduje.

Marko Dominicovic razmišlja par minuta, kada neko od igrača za stolom traži vreme od floor-a, pa tako Marko na poslednjih 10 preostalih sekundi za razmišljanje pravi call i okreće {8-}{8-}.

Rolander otvara {3-}{3-} , a na talonu diler otvara {5-Diamonds}{k-Diamonds}{7-Clubs}{6-Spades}{j-Spades} i još jedan član Goal Win tima ispada sa turnira.

Marko DominicovicAlbert Rolander

Daniele Oliveri se uduplao

[user187480]

Daniele Oliveri je otišao all-in 160k sa {a-Diamonds}{k-Spades} i ispratio ga igrač pod imenom Krisztian Kanyo koji je u ruci držao {7-Spades}{7-Diamonds}. Na bordu izlazi: {6-Diamonds}{8-Spades}{j-Diamonds}{k-Hearts}{2-Diamonds}.

Krisztian KanyoDaniele Oliveri