Main Event
Dani:
1234

Još domaćih igrača u igri

[user134827]

Dodatak prethodnoj listi domaćih igrača sa brojem čipova:

Ante Varnica - 50,000
Domenikovic-Marko - 74,000
Filip Stupar - 20,000
Veselin Muhamed - 57,000
Marko Branić - 40,000
Filip StuparMarko DomenikovićAnte VarnicaVeselin Muhamed