Main Event
Dani:
1234

Hanh Tran ode u publiku

[user134827]

Hanh Tran je izbačen na 27. mestu.

Tran se odlučio za raise od 8k na UTG +2, da bi ga trenutni čip lider - Armando Serdarusic - koji se nalazi na UTG +3 samo ispratio.

Flop: {8-Hearts}{2-Clubs}{7-Spades}

Sledi raise od Trana, da bi ga Armando Serdarusic re-raisovao i Hanh Tran ide all-in. Armando Serdarusic prati.

Showdown
Hanh Tran: {6-}{6-}
Armando Serdarusic: {9-}{9-}

Turn: {k-Clubs}
River: {10-Spades}

Armando Serdarusic nosi pot od oko 80,000 dok je Hang Tran posle dva dana izbačen sa turnira.

Hanh Tran