Main Event
Dani:
1234

Još jedna eliminacija

[user187480]

Daniele Oliveri raise 20k sa CO pozicije, SB Jens Lindblandh sa 90k ide all-in i Oliveri call.
Showdown:
Oliveri:{q-}{j-}
Jens :{a-}{7-}
Board:{3-}{k-}{5-}{q-}{8-}

Jens LindblandhDaniele Oliveri