Main Event
Dani:
1234

Veliki potovi

[user134827] • Level 1: 50-50, 0 ante

Iako broj učesnika još nije premašio cifru od 70 i uprkos sporoj strukturi blajndova, akcije svakako ne fali.

U jednoj takvoj situaciji, stigao sam na flop {j-Hearts}{10-Clubs}{8-Clubs} kada je već bilo oko 7,500 u potu. Nakon {10-Diamonds} na turnu i {6-Clubs} na riveru, pot je porastao na čitavih 16,000 , a raise od igrača sa rane pozicije od 12,000 je bio dovoljan za fold momka sa kasne pozicije.

U drugoj ruci je igrač na diler poziciji otišao all-in na {7-}{2-}{9-}{j-}{q-} talonu, čime je kreiran pot od 25,000. Nakon veoma dugog razmišljanja protivnik folduje, dok igrač na buttonu otvara {a-}{8-} za promašen straight flush draw.

Tagovi: veliki potovi