Main Event
Dani:
1234

Nema popuštanja

[user134827] • Level 7: 250-500, 50 ante
Nikola Kolega

U ruci u kojoj su se našli Nikola Kolega i Laky, obojica iz Hrvatske i pritom sede jedan pored drugog, stigao sam kada je podeljen turn na {q-}{6-}{2-}{k-} talonu, da bi Laky betovao i Nikola ga ispratio. Na riveru se pojavljuje {4-} i Laky ponovo betuje, a Nikola ga prati i pokazuje {k-}{j-}, sa komentarom "Morao sam platiti", a Laky otvara {a-}{q-}. Nikola nosi pot od oko 10,000.

Tagovi: LakyNikola Kolega