Main Event
Dani:
1234

Pauza gotova

[user134827] • Level 12: 800-1,600, 100 ante

Upravo počinje poslednji nivo Dana 2 i igrači se polako vraćaju za stolove...i spremni su za akciju!