Main Event
Dani:
1234

Nazad za stolove!

[user134827] • Level 16: 2,000-4,000, 400 ante

Dvadeset i jedan igrač se vratio za stolove kako bi se borili za finalni sto koji će se odigrati na Danu 4, a prosečan stack je 173,809 na 2000-4000 blajndovima sa obaveznim ulogom od 400 u svakoj ruci.