Main Event
Dani:
1234

Neverovatan call Nikole Kolege

[user134827] • Level 24: 12,000-24,000, 2,000 ante
Nikola Kolega

;U potu gde je Armando Serdarusic raisovao pre flopa, Nikola Kolega je napravio call i izlazi flop:

{4-}{x-}{k-}

Zatim sledi raise Nikole, da bi ga Armando re-raisovao što Nikola samo prati.

Turn: {6-} bet/call

River: {4-}

Armando u ovom trenutku ide all-in i Nikola Kolega se baca u dugu sesiju razmišljanja. Nakon par minuta razmatranja situacije i čitanja protivnika, Kolega pravi call i okreće {2-}{2-} sa čime i nosi pot, jer je Armando okrenuo {9-}{q-}. Zaista neverovatno dobar read Nikole Kolege!

Tagovi: Armando SerdarusicNikola Kolega