Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Pred sam početak 86 prijavljenih

[user187500]

Gužva pred stolom za prijave se polako razilazi i trenutni broj prijavljenih igrača je 86. Izgleda da će konačan broj biti blizu 100.