Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Đorđe Jovanović se stackuje od samog početka

[user187500] • Level 1: 25-50, 0 ante
Djordje Jovanović

Iako smo u prvom nivou videli uglanvnom opreznu igru , ''odmeravanje snaga'' što bi se reklo , Jovanović je već uspeo da uveća svoj stack na 30.000 na sledeći način:

Posle 3 calla blinda , Đorđe takođe limpuje {k-Diamonds}{7-Diamonds} sa buttona.
Flop je {a-Spades}{7-Spades}{3-Diamonds}
Posle 3 checka , igrač sa CO bettuje 350 ,Đorđe calluje
Na čuđenje svih , dealer tada kreće da skuplja karte misleći da nije bilo calla , ali ga na Đorđetovu sreću igrači sprečavaju na vreme i uz aminovanje tournament directora se ruka nastavlja.

Turn je {7-Hearts}

Igrač sa CO betuje 550 , Đorđe raisuje do 1300 , a CO 3 betuje do 3.000 i Đorđe posle dosta drame :) calluje.

River je {2-Spades}

CO betuje 6.000 i Đorđe instant calluje,a protivnik muckuje.

Dobar rani početak za Jovanovića

Tagovi: Djordje Jovanović