Danube Poker Masters Main Event
Dani:
123

Spajanje stolova

[user187500] • Level 3: 75-150, 0 ante

Kako je ispalo nekoliko igrača, a sve je manje šanse da će biti još kasnih registracija sada se igra na 13 stolova